Subsidieaanvraag

Project

Stichting best ondersteunt projecten die zich inzetten voor de peilers: Rotterdam, hulpbehoevenden, jeugd en verbinding. Hierbij moet in ieder geval een zichtbare structurele bijdrage aan de pijler Rotterdam worden geleverd.

Verbinding

Het versterken van banden tussen alle inwoners die onze stad rijk is, is een belangrijke pijler waar wij ons als Stichting BeSt aan toewijden. Met als doel een inclusieve maatschappij.

Hulpbehoevenden

Het bieden van steun aan hulpbehoevenden met verschillende achterstanden is iets waar wij als stichting voor staan. We streven naar een zo eerlijk mogelijke maatschappij.

Jeugd

Als stichting BeSt zijn wij altijd bezig met het positief verrijken en stimuleren van de jeugd. Door projecten te organiseren die bijdragen aan de opgroei van de jeugd in Rotterdam wordt een sterke basis gecreëerd.

Rotterdam

Al onze projecten dragen bij aan de bloei van Rotterdam. Met ons BeSte beentje voor hopen wij als studenten ons steentje bij te dragen aan de stad.

Project

Doornemen voor aanvraag

Algemene bepaling & uitzonderingen

Bekijk eerst of u voldoet aan de algemene bepaling opgesteld door Stichting BeSt.

stap 1
Aanvraag

Voordat u een aanvraag kan doen moet u eerst akkoord gaan met de verplichtingen van de aanvrager.

Bekijk verplichtingen aanvrager

stap 2
stap 3
Behandeling aanvraag

De aanvraag zal behandeld worden in de eerstvolgende vergadering van de Stichting BeSt commissie. Behandelde aanvragen worden door de Stichting BeSt commissie gedocumenteerd en doorgegeven aan het Bestuur van Stichting BeSt. Het Bestuur van Stichting BeSt vergadert viermaal per jaar en maakt dan de eindbeslissing over het dan wel, dan niet toekennen van een subsidie.

Goed- of afkeuring

Als de aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt de aanvrager een toekenningsbrief van Stichting BeSt. Indien de aanvraag wordt afgekeurd ontvangt de aanvragen een afwijzingsbrief met de reden van afwijzing.

STAP 4
stap 5
Evaluatieformulier

De aanvrager wordt verzocht na afloop van het traject dit evaluatieformulier in te vullen en per mail te versturen naar info@stichtingbest.nl

Bekijk evaluatieformulier

Aanvraag indienen

Heeft u bovenstaande informatie goed doorgenomen?

Uw project moet voldoen aan algemene richtlijnen opgesteld door Stichting BeSt.