Subsidieaanvraag

Project

Stichting BeSt helpt met projecten die een zichtbare structurele bijdrage leveren aan minimaal één van de vier pijlers:

Jeugd

Cultuur

Hulpbehoevenden

Rotterdam

Project

Doornemen voor aanvraag

Algemene bepaling & uitzonderingen

Bekijk eerst of u voldoet aan de algemene bepaling opgesteld door Stichting BeSt.

stap 1
Aanvraag

Voordat u een aanvraag kan doen moet u eerst akkoord gaan, zaken geregeld zoals hier beschreven.

Bekijk verplichtingen aanvrager

stap 2
stap 3
Behandeling aanvraag

De aanvraag zal behandeld worden in de eerstvolgende vergadering van de Stichting BeSt commissie. Behandelde aanvragen worden door de Stichting BeSt commissie gedocumenteerd en doorgegeven aan het Bestuur van Stichting BeSt. Het Bestuur van Stichting BeSt vergadert viermaal per jaar en maakt dan de eindbeslissing over het dan wel, dan niet toekennen van een subsidie.

Goed- of afkeuring

Als de aanvraag wordt goedgekeurd ontvangt de aanvrager een toekenningsbrief van Stichting BeSt. Indien de aanvraag wordt afgekeurd ontvangt de aanvragen een afwijzingsbrief met de reden van afwijzing.

STAP 4

Aanvraag indienen

Heeft u bovenstaande informatie goed doorgenomen?

Uw project moet voldoen aan algemene richtlijnen opgesteld door Stichting BeSt.