Waar staat Stichting BeSt voor?

Stichting BeSt sinds 2004

Het initiatief van Stichting BeSt komt voort uit het idee een bijdrage te leveren aan de minderbedeelden uit de stad Rotterdam. Daarnaast is het als studentenvereniging van belang om maatschappelijk betrokken te zijn.

De projecten die Stichting BeSt organiseert zijn gericht op verbinding, hulpbehoevenden en jeugd in Rotterdam. Per pijler wordt door Stichting BeSt jaarlijks tenminste één evenement georganiseerd en worden diverse financiële bijdragen verstrekt. Met de jaarlijkse opbrengsten van het collecteren worden evenementen als Christmas In Kralingen georganiseerd, waar jong en oud uit de buurt van de Sociëteit samenkomen om een gezellige dag beleven. Daarnaast wordt het Unlimited Festival georganiseerd; een feestdag voor lichamelijke- en geestelijk gehandicapte mensen. Ook wordt er een Paasbingo georganiseerd voor Havenzicht, een tegenover de Sociëteit gevestigd opvanghuis voor dak- en thuislozen georganiseerd. Stichting BeSt wilt door zijn verschillende evenementen en meerjarige projecten, zoals het Eeuwcadeau, een langdurig maatschappelijke meerwaarde creëren voor zijn stad Rotterdam. Deze meerwaarde beslaat enerzijds de ontwikkeling van en uitvoering van eigenprojecten en anderzijds het geven van bijstand, al dan niet financieel. StichtingBeSt heeft dan ook niet voor niets het motto:

"Al 100 jaar ons BeSte beentje voor in 010" Onze organisatie

Stichting BeSt is onderverdeeld in 3 verschillende onderdelen. Het bestuur, de uitvoerende commissies, en de raad van toezicht. Iedereen die actief is voor de Stichting doet dit op vrijwillige basis en krijgt hiervoor geen vergoeding. Het bestuur is het overkoepelende en eindverantwoordelijke orgaan van de Stichting en kijkt toe op een vloeiend verloop van zaken. De uitvoerende commissies zijn verantwoordelijk voor het verloop van de stichting en de organisatie van allemaal verschillende activiteiten. De collecte commissies zijn verantwoordelijk voor de realisatie van de collectes die jaarlijks gehouden worden. Ten slotte, is de raad van toezicht verantwoordelijk voor het professioneel adviseren van de Stichting.

Pieter Knappert

Algemeen bestuurslid

Merle Bregman

Voorzitter

Job ten Haaf

Vice-voorzitter

Noor van Winden

Secretaris

Tijmen Bruin

Penningmeester

Sterre Monicx

Marketing

Rosa Jelsma

Algemeen bestuurslid

Stichting BeSt is een initiatief van R.S.C./R.V.S.V.. De functies in het Stichting BeSt bestuur zijn als volgt vast gelegd van het jaar 2020-2021.

Rotterdam MEETS

Run With ME

Rondje Corps

Collecte Commissies

De commissie is het uitvoerende orgaan van de Stichting verantwoordelijk voor het dagelijkse verloop en de organisatie van alle activiteiten. Evenementen als het Unlimited festival en Christmas in Kralingen worden door de commissie georganiseerd. De commissieleden vergaderen over aankomende projecten, de financiële situatie, subsidieaanvragen en zelf ontwikkelde projecten. De commissie bestaat uit 8 studenten, ieder verantwoordelijk voor een ander onderdeel binnen de commissie.

George Akkersdijk

Willemien Caderius van Veen

Margot Ende- van den Broek

Viktor Vonk

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting BeSt bestaat uit reunisten van het RSC en RVSV, die bestuurlijke functies hebben gehad binnen beide verenigingen. De Rvt is bekend met werk van goede doelen in Rotterdam. Dit komt dus neer op personen die al ervaring hebben met dergelijke organisaties of die in voorgaande jaren in het Stichting BeSt bestuur hebben gezeten.De voornaamste taak van de RvT is het adviseren van het Stichting BeSt bestuur. Bij vragen kan het bestuur van Stichting BeSt zich altijd wenden tot leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de RvT als taak het toezicht houden op de bestuurders van Stichting BeSt.Huidige samenstelling Raad van Toezicht.

Stichting BeSt Instagram!

Onze instagram

De Stichting

Documenten van Stichting BeSt