Hoe wij het doen, wie
het doet en waarom.

Stichting BeSt sinds 2004

Het initiatief van Stichting BeSt komt voort uit het idee een bijdrage te leveren voor de mensen uit de Rotterdamse samenleving die minder bedeeld zijn. Daarnaast is het als studentenvereniging van belang een andere kant van de studentenwereld te communiceren en de maatschappelijke betrokkenheid van onze leden te tonen. De projecten die Stichting BeSt organiseert zijn gericht op Rotterdam, hulpbehoevenden, jeugd en cultuur. Per pijler wordt door Stichting BeSt jaarlijks tenminste één evenement georganiseerd en daarnaast worden financiële bijdragen verstrekt. Met de jaarlijkse opbrengsten van de collecteren zijn reserves worden evenementen als Christmas In Kralingen, waar jong en oud uit de buurt van de Sociëteit samenkomen en een gezellige dag beleven, het Unlimited Festival, een feestdag voor lichamelijke- en geestelijk gehandicapte mensen en de Paasbingo voor Havenzicht, een tegenover de Sociëteit gevestigd opvanghuis voor dak- en thuislozen georganiseerd. Stichting BeSt wilt door zijn verschillende evenementen en meerjarige projecten, als het Eeuwcadeau, een langdurig maatschappelijke meerwaarde creëren voor zijn stad Rotterdam. Deze meerwaarde beslaat enerzijds de ontwikkeling van en uitvoering van eigenprojecten en anderzijds het geven van bijstand, al dan niet financieel. StichtingBeSt heeft dan ook niet voor niets het motto:

"Al 100 jaar het beste beentje voor in 010" Onze organisatie

Stichting BeSt is onderverdeeld in 4 verschillende takken. Het bestuur, de commissie, de collecte commissie en de raad van toezicht. Iedereen die actief is voor de Stichting doet dit op vrijwillige basis en krijgt hiervoor geen vergoeding. Het bestuur is het overkoepelende en eindverantwoordelijke orgaan van de Stichting en kijkt toe op een vloeiend verloop van zaken. De commissie is het uitvoerende orgaan, verantwoordelijk voor het dagelijkse verloop van de stichting en de organisatie van alle activiteiten. De collecte commissie is verantwoordelijk voor de realisatie van de collectes die jaarlijks gehouden worden. Ten slotte, is de raad van toezicht verantwoordelijk voor het professioneel adviseren van de Stichting.

Adrienne den Ouden

Voorzitter

Tobias Heijmans

Vice-voorzitter

Lex Oosterveer

Penningmeester

Lotte Maat

Secretaris

Stichting BeSt is een initiatief van RSC/RVSV. De functies in het Stichting BeSt bestuur zijn als volgt vast gelegd van het jaar 2020-2021.

Tobias Heijmans

President

Lotte Maat

Vice-President

Noor Beunis

Penningmeester

Matthijs Kroon

Secretaris

Thomke Tierolff

Terrein

Sanne Drossaert

Terrein

Neeltje van der Waal

Marketing

Douwe Kruyt

Marketing

De commissie is het uitvoerende orgaan van de Stichting verantwoordelijk voor het dagelijkse verloop en de organisatie van alle activiteiten. Evenementen als het Unlimited festival en Christmas in Kralingen worden door de commissie georganiseerd. De commissieleden vergaderen over aankomende projecten, de financiële situatie, subsidieaanvragen en zelf ontwikkelde projecten. De commissie bestaat uit 8 studenten, ieder verantwoordelijk voor een ander onderdeel binnen de commissie.

George Akkersdijk

Willemien Caderius van Veen

Margot Ende- van den Broek

Bernard Noorduyn

De Raad van Toezicht (RvT) van Stichting BeSt bestaat uit reunisten van het RSC en RVSV, die bestuurlijke functies hebben gehad binnen beide verenigingen. De Rvt is bekend met werk van goede doelen in Rotterdam. Dit komt dus neer op personen die al ervaring hebben met dergelijke organisaties of die in voorgaande jaren in het Stichting BeSt bestuur hebben gezeten.De voornaamste taak van de RvT is het adviseren van het Stichting BeSt bestuur. Bij vragen kan het bestuur van Stichting BeSt zich altijd wenden tot leden van de Raad van Toezicht. Daarnaast heeft de RvT als taak het toezicht houden op de bestuurders van Stichting BeSt.Huidige samenstelling Raad van Toezicht.

De Collecte Commissie is verantwoordelijk voor het ophalen van het geld voor de stichting. Hierbij trekken leeden van de vereniging door heel de stad heen om geld op te halen. Dit wordt vaak gedaan ten tijde van Sinterklaas. Door middel van deze collecte, kan de Rotterdammer ook zijn eigen steentje bijdragen aan de stad. Met de gelden uit de collecte worden evenementen georganiseerd zoals Christmas in Kralingen, Unlimited Festival en Paasbingo voor Havenzicht. Het collecteren in 2021 was door de huidige coronamaatregelen fysiek in januari niet mogelijk, dus dit is online en digitaal georganiseerd. De 400 eerstejaars collecteren onder familie en vrienden via Facebook/ Instagram en Tikkies. Oudleden, die zelf ook gecollecteerd hebben, hebben ook bijgedragen.

Stichting BeSt Instagram!

Onze instagram

De Vereniging

Documenten van de vereniging