Stichting Betrokken Student

Ons BeSt(e) beentje
voor 010

Wij maken ons sterk voor de minderbedeelden, ouderen, gehandicapten, daklozen en de jeugd in Rotterdam.

Doel

Mensen helpen in- en rondom Rotterdam

Verbinding

Het versterken van banden tussen alle inwoners die onze stad rijk is, is een belangrijke pijler waar wij ons als Stichting BeSt aan toewijden. Met als doel een inclusieve maatschappij.

1

Hulpbehoevenden

Het bieden van steun aan hulpbehoevenden met verschillende achterstanden is iets waar wij als stichting voor staan. We streven naar een zo eerlijk mogelijke maatschappij.

2

Jeugd

Als stichting BeSt zijn wij altijd bezig met het positief verrijken en stimuleren van de jeugd. Door projecten te organiseren die bijdragen aan de opgroei van de jeugd in Rotterdam wordt een sterke basis gecreëerd.

3

Rotterdam

Al onze projecten dragen bij aan de bloei van Rotterdam. Met ons BeSte beentje voor hopen wij als studenten ons steentje bij te dragen aan de stad.

4

Onze bijdrage

Wij maken ons al ruim 100 jaar sterk voor de stad Rotterdam. Sinds 1926 halen we geld op dat we voor verschillende mooie activiteiten en evenementen gebruiken.

In 1926 werd 2100 gulden opgehaald met de collecte. Omgerekend naar waarde vandaag is dat circa € 20.000; de opbrengst is tegenwoordig haast het viervoudige.

+€80.000

Jaarlijkse opbrengst uit actief collecteren

+15

Jaarlijkse projecten en schenkingen

+20

Partners en organisaties waar we mee samenwerken

€100.000

Partner bijdrage voor lustrumcadeau’s

Activiteiten

Hoe willen we onze doelen bereiken?

Rotterdam MEETS

Onder de verantwoordelijkheid van het bestuur organiseert Rotterdam MEETS jaarlijks verschillende evenementen die rusten op de pijlers en bij het doel van Rotterdam MEETS passen. Er wordt uitvoering gegeven aan de doelstelling door middel van o.a. de volgende evenementen: Christmas in Kralingen, Unlimited Festivals, Havenzicht brunch of andere activiteit, Seniorendag, Toys n Wrap. Via deze evenementen wordt er voldaan aan de doelstelling van Stichting MEETS. Op deze manier wordt er getracht meerwaarde te creëren voor de groepen die vallen onder de beschreven pijlers.

Run with ME

Deze uitvoerende commissie zet zich samen met Jur Deitmers in om zo veel mogelijk geld op te halen voor ItsME en daarmee voor wetenschappelijk onderzoek naar Meningitis en Encephalitis. Hiervoor organiseren we een hardloopevenement in Rotterdam waar iedereen aan mee kan doen!

Rondje Corps

Deze uitvoerende commissie draagt ook bij aan de pijlers van Stichting BeSt, door het organiseren en realiseren van een fietsronde door Nederland. Focus ligt hierbij niet alleen op het steunen van 010, maar juist op het inzetten van 010 voor de samenleving. Elk jaar steunt het Rondje Corps een ander doel, dit wordt gedaan door middel van donaties, sponsorgeld en inschrijvingsgeld.

Collecte commissies

Er zijn twee collecte commissies: De Collecte Hartstichting en Collecte BeSt. De Collecte Hartstichting houdt zich al ruim 55 jaar bezig om mensen de kans te bieden meer uit het leven te halen, door hiervoor te collecteren. Collecte BeSt heeft als doel om zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting BeSt. Onder begeleiding van de collecte commissie gaan 400 eerstejaars studenten de straat op om geld op te halen. Veel van deze studenten zijn recent pas verhuisd naar Rotterdam, en krijgen hiermee de kans meteen iets terug te doen voor hun nieuwe thuis stad.

Vrijwilligers

Stichting BeSt wordt mogelijk gemaakt door de leden van het RSC/RVSV

De non-profit organisatie bestaat uit 4 verschillende onderdelen: het bestuur, de commissie, de collecte commissie en de raad van toezicht.

Iedereen die actief is voor de Stichting doet dit op vrijwillige basis en krijgt hiervoor geen vergoeding. Het bestuur is het overkoepelende en eindverantwoordelijke orgaan van de Stichting en kijkt toe op een vloeiend verloop van zaken. De commissie is het uitvoerende orgaan, verantwoordelijk voor het dagelijkse verloop van de stichting en de organisatie van alle activiteiten. De collecte commissie is verantwoordelijk voor de realisatie van de collectes die jaarlijks gehouden worden. Ten slotte, is de raad van toezicht verantwoordelijk voor het professioneel adviseren van de Stichting.

Hoe kunt u Stichting BeSt ondersteunen?

De belangrijkste inkomstenbron is de opbrengst uit donaties

Stichting BeSt heeft de ANBI-status, waardoor giften vrij van schenkbelasting kunnen worden gedaan. Met behulp van uw donatie kunnen wij onze projecten zoals het Unlimited Festival en het Festival met Sophia Kinderziekenhuis organiseren. Daarnaast doen wij ook schenkingen aan kleine lokale stichtingen, zo doneren wij bijvoorbeeld ook educatieve poppen aan kinderen met een beperking.