Stichting Betrokken Student

Ons BeSt(e) beentje
voor 010

Wij maken ons sterk voor de minderbedeelden, ouderen, gehandicapten, daklozen en de jeugd in Rotterdam.

Doel

Mensen helpen in- en rondom Rotterdam

Verbinding

Het versterken van banden tussen alle inwoners die onze stad rijk is, is een belangrijke pijler waar wij ons als Stichting BeSt aan toewijden. Met als doel een inclusieve maatschappij.

1

Hulpbehoevenden

Het bieden van steun aan hulpbehoevenden met verschillende achterstanden is iets waar wij als stichting voor staan. We streven naar een zo eerlijk mogelijke maatschappij.

2

Jeugd

Als stichting BeSt zijn wij altijd bezig met het positief verrijken en stimuleren van de jeugd. Door projecten te organiseren die bijdragen aan de opgroei van de jeugd in Rotterdam wordt een sterke basis gecreëerd.

3

Rotterdam

Al onze projecten dragen bij aan de bloei van Rotterdam. Met ons BeSte beentje voor hopen wij als studenten ons steentje bij te dragen aan de stad.

4

Onze bijdrage

Wij maken ons al ruim 100 jaar sterk voor de stad Rotterdam. Sinds 1926 halen we geld op dat we voor verschillende mooie activiteiten en evenementen gebruiken.

In 1926 werd 2100 gulden opgehaald met de collecte. Omgerekend naar waarde vandaag is dat circa € 20.000; de opbrengst is tegenwoordig haast het viervoudige.

+€80.000

Jaarlijkse opbrengst uit actief collecteren

+15

Jaarlijkse projecten en schenkingen

+20

Partners en organisaties waar we mee samenwerken

€100.000

Partner bijdrage voor lustrumcadeau’s

Activiteiten

Hoe willen we onze doelen bereiken?

Het eeuwproject

Stichting BeSt gaf in 2021 een bijzonder cadeau om het 100 jaar collecteren in Rotterdam te vieren. Er werd een vakantiebus gedoneerd die gebruikt wordt om de jeugd in Rotterdam te voorzien van allerlei verschillende activiteiten. Deze activiteiten helpt hen om hun eigen kracht, talenten en mogelijkheden te ontdekken, ontwikkelen en in te zetten.

Lustrumcadeau's

Elke vijf jaar schenkt Stichting BeSt een meerjarig en maatschappelijk cadeau aan een wijk in Rotterdam. Ter gelegenheid van het lustrum in 2020 is er in de Esch een drie-tegen-drie basketbalveld aangelegd. Dit draagt bij aan sportfaciliteiten voor de jeugd. Eerder werd het skatepark in de Esch en een voetbalcourt aan het Watergeusplein in Delfshaven geschonken.

Jaarlijkse
evenementen

Al onze jaarlijkse activiteiten dragen bij aan de bloei van onze stad Rotterdam. Met ons BeSte beentje voor 010 hopen wij als studenten ons eigen steentje bij te dragen aan de stad. Een voorbeeld van jaarlijkse terugkerende activiteiten zijn Christmas in Kralingen en Unlimeted Festival.

Donaties

Met behulp van onze donaties worden jaarlijks door ons maatschappelijke projecten georganiseerd. Met onze donaties trachten wij een meerjarige en relevante impact achter te laten in Rotterdam. De donaties dragen bij aan verbinding, hulpbehoevenden en jeugd in de stad Rotterdam.

Vrijwilligers

Stichting BeSt wordt mogelijk gemaakt door de leden van het RSC/RVSV

De non-profit organisatie bestaat uit 4 verschillende onderdelen: het bestuur, de commissie, de collecte commissie en de raad van toezicht.

Iedereen die actief is voor de Stichting doet dit op vrijwillige basis en krijgt hiervoor geen vergoeding. Het bestuur is het overkoepelende en eindverantwoordelijke orgaan van de Stichting en kijkt toe op een vloeiend verloop van zaken. De commissie is het uitvoerende orgaan, verantwoordelijk voor het dagelijkse verloop van de stichting en de organisatie van alle activiteiten. De collecte commissie is verantwoordelijk voor de realisatie van de collectes die jaarlijks gehouden worden. Ten slotte, is de raad van toezicht verantwoordelijk voor het professioneel adviseren van de Stichting.

Hoe kunt u Stichting BeSt ondersteunen?

De belangrijkste inkomstenbron is de opbrengst uit donaties

Stichting BeSt heeft de ANBI-status, waardoor giften vrij van schenkbelasting kunnen worden gedaan. Met behulp van uw donatie kunnen wij onze projecten zoals het Unlimited Festival en het Festival met Sophia Kinderziekenhuis organiseren. Daarnaast doen wij ook schenkingen aan kleine lokale stichtingen, zo doneren wij bijvoorbeeld ook educatieve poppen aan kinderen met een beperking.