100 Jaar Collecteren

Sinds 1920

Wat houdt het in?

Geschiedenis
In 1926 werd 2100 gulden opgehaald met de collecte. Omgerekend naar waarde vandaag is dat ca € 20.000; de opbrengst is tegenwoordig haast het viervoudige. Uit de opbrengstvan de collecte, werden veel projecten gesteund of georganiseerd ten behoeve van de hulpbehoevende doelgroep. Eerst het Sint-Nicolaasfeest op Volksscholen en in Odeon, later ook speelgoed voor kinderopvangen, inrichting van kinderspeelplaatsen en bijdragen voor kinderkampen. De door het RSC /RVSV georganiseerde Sint-Nicolaasintocht en Collecte zijn voor het RSC en de stad niet meer weg te denken.

Burgemeester A.Aboutaleb zei hierover tijdens het 19e lustrum: “Zo doet het RSC wat terug voorde stad. En dat is een gewoonte – een mooie gewoonte – waaraan we in al die jaren gewend zijn geraakt".

In 2004 heeft het RSC samen met de RVSV deze activiteiten gebundeld in Stichting BeSt. Per doelgroep wordt door Stichting BeSt jaarlijks tenminste één activiteit georganiseerd en daarnaast worden financiële bijdragen verstrekt.

Wat gebeurde er met de opbrengsten?
In 1926 werd 2100 gulden opgehaald met de collecte. Omgerekend naar waarde vandaag is dat ca € 20.000; de opbrengst is tegenwoordig haast het viervoudige. Uit de opbrengstvan de collecte, werden veel projecten gesteund of georganiseerd ten behoeve van de hulpbehoevende doelgroep. Eerst het Sint-Nicolaasfeest op Volksscholen en in Odeon, later ook speelgoed voor kinderopvangen, inrichting van kinderspeelplaatsen en bijdragen voor kinderkampen. De door het RSC /RVSV georganiseerde Sint-Nicolaasintocht en Collecte zijn voor het RSC en de stad niet meer weg te denken.

Burgemeester A.Aboutaleb zei hierover tijdens het 19e lustrum: “Zo doet het RSC wat terug voorde stad. En dat is een gewoonte – een mooie gewoonte – waaraan we in al die jaren gewend zijn geraakt".

In 2004 heeft het RSC samen met de RVSV deze activiteiten gebundeld in Stichting BeSt. Per doelgroep wordt door Stichting BeSt jaarlijks tenminste één activiteit georganiseerd en daarnaast worden financiële bijdragen verstrekt.

Collecte

Studenten initiatief om
een inclusieve maatschappij te creëren

Collecteren

Onze eerstejaars herkenbaar aan de collectebus gaan elk jaar de stad in om ruimhartig geld op te halen. Door de COVID-19 situatie is het iets lastiger om rond te gaan, daarom collecteren wij nu online.

Activiteiten

Met de gelden uit de collecteweek worden evenementen georganiseerd zoals Christmas In Kralingen, waar jong en oud uit de buurt van de Sociëteit samenkomen en een gezellige dag beleven. Daarnaast wordt ook het Unlimited Festival, een feestdag voor lichamelijke- en geestelijk gehandicapte mensen en de Paasbingo voor Havenzicht, een tegenover de sociëteit gevestigd opvanghuis voor dak- en thuislozen georganiseerd.

Giften

Verder worden er giften gedaan voor projecten van organisaties die passen bij de pijlers, zoals het Kinderkamp Kralingen Crooswijk, computers voor de basisschool Wereldwijs, hulpmiddelen voor schoolprojecten om de ervaringen van de corona lockdown te verwerken.

Donaties

We halen geld op voor..

Doneren

Met uw hulp kunnen wij anderen helpen

Mocht u iets willen doneren klik dan op onderstaande button