Rotterdam Meets

"Met Elkaar Een Trotse Stad''
Meer informatie

Wat houdt het in?

Het initiatief van Rotterdam MEETS komt voort uit het idee een bijdrage te leveren aan de minderbedeelden uit de stad Rotterdam. Daarnaast is het als studentenvereniging van belang om maatschappelijk betrokken te zijn. De projecten die Rotterdam MEETS organiseert zijn gericht op de verbinding , hulpbehoevende en jeugd in Rotterdam. Per pijler wordt door Rotterdam MEETS jaarlijks tenminste een evenement georganiseerd en worden diverse financiële bijdrage verstrekt. Met de jaarlijkse opbrengsten van het collecteren worden evenement als Christmas in Kralingen georganiseerd, waar jong en oud de buurt van de Sociëteit samen om een gezellige dag te beleven. Daarnaast wordt het Unlimited Festival georganiseerd; een feestdag voor lichamelijk- en geestelijk gehandicapte mensen. Ook wordt er een Paasbingo voor Havenzicht, een tegenover de Sociëteit gevestigd opvanghuis voor dak- en thuislozen georganiseerd. Rotterdam MEETS wilt door zijn verschillende evenementen en meerjarige projecten, zoals het Eeuwcadeau, een langdurig maatschappelijke meerwaarde creëren voor zijn stad Rotterdam. Deze meerwaarde bestaat enerzijds uit de ontwikkeling van en uitvoering van eigenprojecten en anderzijds uit het geven van bijstand, al dan niet financieel. Stichting MEETS staat dan ook niet voor niets voor:

"Met Elkaar Een Trotse Stad"

Rotterdam MEETS is een uitvoerend orgaan van Stichting BeSt, verantwoordelijk voor het dagelijks verloop en de organisatie van evenementen als het Unlimited festival en Christmas in Kralingen. De commissieleden vergaderen over aankomende projecten, de financiële situatie en zelf ontwikkelende projecten. De commissie bestaat uit 8 studenten, ieder verantwoorelijk voor een ander onderdeel binnen de commissie

Onze Doelstellingen

Rotterdam MEETS (Met Elkaar Een Trotse Stad) is gevestigd in de gemeente Rotterdam aan de
Roberert Baeldestraat 55 (3061 TH). De stichting heeft geen winstoogmerk
Verbinding
Hulpbehoevenden
Jeugd
Rotterdam

Het doel van Rotterdam MEETS is om algemene maatschappelijke meerwaarde voor de stad Rotterdam te leveren. Deze meerwaarde bestaat enerzijds de ontwikkeling en uitvoering van eigen projecten door de stichting en anderzijds het geven van bijstand, al dan niet financieel, in projecten van andere personen en instellingen waarbij aan de pijlers wordt voldaan.
Onder de pijler verbinding wordt verstaan het verenigen van verschillende demografische groepen met een verschillende etniciteit. Onder de pijler hulpbehoevende wordt verstaan de minder bedeelde en de mensen met een fysieke of psychische achterstand. Onder de jeugd wordt verstaan de jeug in Rotterdam (0-18 jaar). De projecten die worden uitgevoerd moet ten behoeven zijn van de gemeente Rotterdam.

Visie en Strategie

Rotterdam MEETS heeft als visie om een blijvende impact te te creëren voor hulpbehoevende en jeugd en daarnaast zich in te zetten voor verbindingen tussen verschillende demografische groepen binnen Rotterdam.
Deze visie wordt verwezenlijkt door middel van het organiseren en ondersteunen van projecten en het verlenen van subsidies aan projecten. Deze projecten moeten binnen de voorgenoemde pijlers vallen

Lustrumcadeau

Elk jaar wordt er een bedrag gereserveerd voor het lustrumcadeau mits de begroting dit toelaat. Dit bedrag wordt besteed een een lange termijn project ten behoeve van één van de pijlers. In het verleden is dit onder andere een basketbalveld geweest.

Onze organisatie

De Collecte hartstichting commissie bestaande uit 7 studenten zal zich
ook dit jaar inzetten om het collecteren goed te laten verlopen.

Max Weijters

Thomas de Rooij

Ines van Bodegraven

Stijn Peters

Pleun Langen

Luka Jongen

Doortje Oomens

Julia van Lent

RunWITHMe

ItsME is een initiatief van Stichting BeSt, dat zich samen met oprichter Jur Deitmers inzet om zoveel mogelijk geld op te halen voor ItsME en daarmee voor wetenschappelijk onderzoek naar Meningitis en Encephalitis. Hiervoor oprganiseert ItsME een hardloopevenement in Rotterdam waar iedereen aan mee kan doen!
Lees meer

Rondje Corps

't Rondje Corps is een jaarlijks terugkerende wielerronde, georganiseerd vanuit het RSC/RVSV. Waarbij een fietsroute van 75 km en 150 km door Nederland wordt uitgezet en gefietst door jong en oud om geld in te zamelen voor een goed doel.
Lees meer

Hartstichting Collecteweek

De Collecte Hartstichting is een initiatief van Stichting BeSt en het R.S.C./R.V.S.V., ieder jaar zetten leden van het RSC zich in voor de Hartstichting met het doel om zoveel mogelijk geld op te halen. Deze stichting houdt zich al ruim 55 jaar bezig om mensen de kans te bieden meer uit het leven te halen.
Lees meer

BeSt collecteweek

De collectie commissie van Stichting BeSt ontfermd zich over de jaarlijkse collecteweek. De collecteweek heeft als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor Stichting BeSt. Het opgehaalde geld door Stichting BeSt zal worden gebruikt voor liefdadigheidsprojecten en evenementen in Rotterdam, en voor Rotterdamse bewoners.
Lees meer

Goede Doelen Kick-Off

Lees meer

Unlimited Festival

Het grootste evenement dat Stichting BeSt jaarlijks organiseert is het 'Unlimited Festival'. Dit festival is een feestdag voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, waar gemiddeld 300 bezoekers op afkomen. Onder leiding van professionele hulp en met elk jaar verschillende ingehuurde acts en artiesten wordt dit uitje voor deze mensen ieder jaar als een onvergetelijke dag ervaren.
Lees meer

Seniorendag

Stichting BeSt organiseert ook een seniorendag voor ouderen uit de buurt in Rotterdam. Honderd ouderen worden uitgenodigd om te genieten van een senioren Big Band uit Rotterdam onder het genot van thee of koffie.
Lees meer

Havenzicht Brunch

Tijdens pasen wordt er een brunch voor de bewoners van Havenzicht georganiseerd. De bewoners van Havenzicht, gevestigd in het gebouw tegenover het Rotterdamsch Studenten Corps en de Rotterdamse Vrouwelijke Studenten Vereniging, mogen dan allemaal genieten van een geheel verzorgde brunch.
Lees meer

Christmas in Kralingen

Tijdens Kerst organiseert BeSt een groot kerstfestijn in Kralingen dat rond de 500 bezoekers trekt, waar jong en oud uit de buurt integreren en een plezierige dag beleven. Er zijn verschillende kraampjes waar gegeten en gedronken kan worden. Verder kunnen de kinderen op de foto met de Kerstman en zijn er diverse optredens. Bovendien zijn er elk jaar weer verschillende activiteiten zoals een zweefmolen, knutselhoek en een levende kerststal.
Lees meer

Sinterklaas speelgoed verzamelen

Elk jaar helpt stichting BeSt mee met het verzamelen van Sinterklaas speelgoed. Dit speelgoed wordt gedoneerd aan families in Rotterdam. Voor de kinderen uit deze families is het krijgen van speelgoed in de decembermaand niet vanzelfsprekend. Het inzamelen wordt in  samenwerking gedaan met Toys 'n Wrap.
Lees meer

Lustrumcadeau's

Als cadeau aan Rotterdam heeft Stichting BeSt ter gelegenheid van haar eerste lustrum een Stichting BeSt-court geschonken. Daarmee beschikt de stad niet alleen over de welbekende Johan Cruijff- en Richard Krajicek courts, maar ook over een heus “Stichting BeSt-court”, waar de Rotterdamse jeugd zich op kan uitleven. Het eerste “Stichting BeSt court” ligt in de deelgemeente Delfshaven en was een vurige wens van omwonenden.
Lees meer

Eeuwcadeau

In 2021 bestond Stichting BeSt 100 jaar. Daarvoor werd een vakantiebus gedoneerd. Deze bus hielp de jeugd in Rotterdam met opgroeien om een volwaardige plaats in de samenleving te krijgen, leren uit te gaan van hun eigen kracht, talenten en mogelijkheden te ontdekken, ontwikkelen en inzetten. Bekijk dit artikel voor meer informatie https://openrotterdam.nl/zomerse-schatkist-op-wielen-trekt-langs-rotterdamse-pleinen/.
Lees meer