Hartstichting Collecte

De Collecte Hartstichting is een initiatief van Stichting BeSt en het R.S.C./R.V.S.V, ieder jaar zetten leden van het RSC zich in voor de Hartstichting met het doel om zoveel mogelijk geld op te halen. Deze stichting houdt zich al ruim 55 jaar bezig om mensen de kans te bieden meer uit het leven te halen.

Eerst volgende evenement
Meer informatie

COLLECTE WEEK

+/- 400 studenten zetten zich hiervoor in.

De collecteweek vindt vlak na de jaarwisseling, en heeft als doel zoveel mogeloijk geld op te halen voor Stichting BeSt

Nederland telt nu 1,5 miljoen mensen met een hart- of vaataandoening. Doen we niets, dan groeit dit aantal binnen acht jaar to tenminste 1,9 miljoen. Deze ontwikkeling moet stoppen.

De Collecte Hartstiching commissie bestaande uit 7 studenten zal zich ook dit jaar inzetten om het collecteren goed te laten verlopen. Meer dan 350 collectanten zullen tijdens de collecte week de straat op gaan en hun social media netwerk gebruiken om weer zo'n mooi bedrag op te halen. Op deze manier dragen zij allemaal bij aan een mooier langeer leven voor de mensen om hen heen. Afgelopen jaar is hier ruim 42.000 euro voor opgehaald!

Hart- en vaatziekten zijn de tweede meest voorkomende doodsorzaak en één op de zes ziekenhuisopnames heeft te maken met hart- en vaatziekten. De Hartstichting wil hart- en vaatziekten eerder opsporen en behandelen. Ze zoeken naar oplossingen voor een sterk hart. Het is de ambitite om meer mensen langer te laten leven met een gezond hart. Met een betere kwaliteit van de leven en meer hartgezonde levensjaren. De Hartstichting is een non-profit organisatie. Voor het behalen van deze doelstellingen zijn ze volledig afhankelijk van giften van particulieren en bedrijven.

Onze organisatie

De Collecte hartstichting commissie bestaande uit 7 studenten zal zich
ook dit jaar inzetten om het collecteren goed te laten verlopen.

Eline Groenenboom

Sten Janssen

Midas

Maurits

Paul Blommestein

Loes Arts

Laura van Slooten